ROZBUDOWA LABORATORIUM BUDOWLANEGO FIRMY F.H.U. KOMBUD W CZĘSTOCHOWIE

Inwestor: F.H.U. KOMBUD
Projekt: 2009
Lokalizacja: Częstochowa
Pow. zabudowy: 374 m2
Pow. użytkowa: 610 m2

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa parterowego laboratorium budowlanego o dodatkowe powierzchnie biurowe, zaplecze socjalne, laboratorium oraz magazyn. Istniejący budynek składał się z murowanej części biurowej oraz zaadaptowanych na pomieszczenia socjalne, magazynowe i laboratorium kontenerów budowlanych. Rozbudowa miała polegać na nadbudowie piętra oraz uporządkowaniu strefy wejściowej i biurowej parteru.
Życzeniem Inwestora było by nie ingerować w zastany układ pomieszczeń oraz aby przyszłe prace mogły być prowadzone w sposób nie przeszkadzający funkcjonowaniu firmy.
Biorąc pod uwagę wymogi, nowa część została zaprojektowana ponad istniejącymi stropami jako niezależna konstrukcja z rusztu z profili HEA i płyty żelbetowej opartych na słupach stalowych posadowionych na nowo projektowanych stopach fundamentowych. Komunikacja pionowa została rozwiązana w formie dwóch wysuniętych poza istniejący obrys budynku i przeszklonych w znacznej części klatek schodowych.

Free Joomla Lightbox Gallery